Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 9. 2019

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 13–20) je pomemben strateški dokument in podlaga za načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji za obdobje od leta 2013 do leta 2020. Predstavlja pomembno izhodišče pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih programov in dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih na nacionalni in regionalni ravni.

Publikacija bo vsem, ki delujemo v izobraževanju odraslih, služila kot pomemben pripomoček pri snovanju nadaljnjega razvoja na področjih splošnega izobraževanja odraslih (prvo prednostno področje), izobraževanja za dvig izobrazbene ravni (drugo prednostno področje) ter usposabljanja in izobraževanja za potrebe dela (tretje prednostno področje). Med temeljnimi strateškimi usmeritvami za nadaljnji razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih Resolucija posebej opredeljuje raziskovalno in razvojno dejavnost, razvoj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, presojanje in razvijanje kakovosti, informacijsko dejavnost, razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, svetovalno dejavnost, dejavnost ugotavljanja in priznavanja znanja, promocijo vseživljenjskega učenja in informiranje.

Publikacija je bila natisnjena v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content