Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

26. 4. 2018

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016. Tematske študije

Ta zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru konzorcija projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013 – 2015« in so bile dopolnjene s slovenskimi podatki baze PIAAC.

Vseh deset študij predstavljamo v štirih tematskih sklopih. V prvem smo preučevali razvitost spretnosti prebivalcev Slovenije za trg dela, v drugem smo ocenjevali sovplivanje kompetenc na socialne in ekonomske dosežke tako na ravni posameznika in družbenih podskupin ter družbe kot celote. V tretjem sklopu smo se posebej osredotočili na vprašanja, v kolikšni meri izobraževalni sistemi dejansko omogočajo pridobivanje kompetenc, v četrtem sklopu pa smo se posebej posvetili razmisleku o spretnostih in kompetencah ranljivih skupin prebivalstva. Vsak vsebinski sklop, ki obsega več študij, je predstavljen s posebnim uvodnim razmišljanjem za področje, ki je nato poglobljeno opisano v poglavju.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content