Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 10. 2017

Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih : notranje in zunanje presojanje kakovosti

V letih 2007 in 2008 smo na Andragoškem centru opravili obsežno empirično študijo v omrežju izvajalcev formalnega srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih o nekaterih temeljnih vprašanjih notranjega in zunanjega presojanja kakovosti. Ugotovitve naj bi bile ena od strokovnih podlag za načrtovanje nadaljnjega razvoja tega področja. Izsledke, dobljene v empiričnem delu, smo želeli v nadaljevanju še dodatno osvetliti z razpravami med zastopniki še nekaterih drugih pomembnih interesnih skupin. V ta namen smo januarja 2008 izpeljali štiri fokusne skupine. Fokusne skupine je sestavljalo 41 strokovnjakov iz izobraževanja in sorodnih ved, gospodarstva, sindikatov, izvajalcev izobraževalnih programov. V publikaciji so podrobneje predstavljena tematika in potek delovanja fokusnih skupin ter mnenja in stališča, ki so jih ob posameznih vprašanjih prispevali udeleženci.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content