Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 2. 2019

Raziskovalno poročilo – strokovne podlage in priporočila

Tretji zvezek Poročila o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016 prinaša vrsto priporočil in idej o tem, na katerih področjih raziskovalci vidijo kritične točke v razvoju spretnosti odraslih. Študije so med drugim tudi pokazale na potrebo po celovitem urejanju pogojev za razvoj spretnosti.

V projektu »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013 – 2015« smo izvedli devet tematskih študij, v katerih smo ugotavljali odvisnosti in trende, ki kažejo na povezave med posameznimi kazalci in spremenljivkami, ki jih raziskava meri. Avtorji posamezne študije so poleg analize podatkov razmišljali tudi o ukrepih, ki iz njih izhajajo. Nastalo je osem zaključenih enot, ki jih predstavljamo v tem poročilu.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content