Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

30. 1. 2023

Spretnosti odraslih v slovenskih regijah

V študiji Spretnosti odraslih v slovenskih regijah je prikazanih več analiz podatkov iz slovenske baze podatkov PIAAC SLO 2016, ki se nanašajo na posamezne statistične regije v Sloveniji. Namen študije je namreč natančnejši pregled razlik med slovenskimi statističnimi regijami z vidika besedilnih spretnosti, udeležbe v formalnih/neformalnih oblikah izobraževanja in spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih.

Rezultati potrjujejo, da obstajajo razlike v razvitosti spretnosti med regijami; zasavska, koroška in posavska pa so se pri tem izkazale kot najbolj ranljive. Na razvoj spretnosti vpliva več dejavnikov, ki se med seboj tudi povezujejo, vendar regionalno specifično. Poznavanje regij je za izobraževalno dejavnost pomembno, saj le-ta posega v povezave med dejavniki kot so starost, stopnja dosežene izobrazbe, zaposlitev, družinske okoliščine, priseljensko ozadje itd. Študija nudi izobraževalnim institucijam v regiji trdne empirične podatke in natančnejše usmeritve, kako intenzivne ukrepe na področju zviševanja in utrjevanja spretnosti prebivalci v posamezni regiji potrebujejo. Poznavanje dejanskega stanja skupin z različno razvitimi spretnostmi je osnova za pripravo učinkovitih izobraževalnih programov v lokalnih izobraževalnih institucijah.

To raziskovalno poročilo je bilo kot posebna naloga financirano iz nacionalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kot samostojen dodatek k tej študiji smo za lažjo uporabo v posebnem zvezku pripravili ločene povzetke z najpomembnejšimi podatki, ugotovitvami in priporočili.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content