Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 9. 2022

Spretnosti odraslih v slovenskih regijah – povzetki

V ločeni priročni knjižici povzetkov opozarjamo na ključne ugotovitve ter izpostavljamo najpomembnejše podatke in priporočila študije o spretnosti odraslih v slovenskih regijah, ki izhaja iz slovenske baze podatkov PIAAC SLO 2016.

Izvirna študija Spretnosti odraslih v slovenskih regijah je prosto dostopna v Digitalni bralnici Andragoškega centra Slovenije. V njej bo bralec našel več o postopkih analiz, empiričnih podatkih in sklepih ter priporočilih.

Z natančnejšim vpogledom v posebnosti posamezne statistične regije v Sloveniji z zornega kota obravnavanih spremenljivk lahko ugotavljamo razlike med regijami in bolje spoznamo resnične potrebe njihovih prebivalcev po izobraževanju. Tako je mogoče oblikovati natančnejše usmeritve za izobraževalce odraslih na regionalni ravni in izboljšanje spretnosti tistih, ki imajo te pomanjkljivo razvite.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content