Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016. Metodologija, izvedba in kakovost raziskave: raziskovalno poročilo

V tem prvem zvezku Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016, ki je potekala v okviru projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013–2015«, je predstavljena kompleksna metodologija raziskave in opisan celoten projekt, ki so ga v letih 2013–2015 izvajali trije partnerji slovenskega konzorcija. Andragoški center Slovenije je bil vodilni partner, sodelovala sta še Statistični urad RS in Univerza v Ljubljani s članicami Ekonomsko fakulteto, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede.

Ta zvezek je namenjen podrobni seznanitvi z izvedbo terenskega dela mednarodne raziskave Raziskave spretnosti odraslih PIAAC, ki je potekala v okviru projekta, mednarodno metodologijo raziskave, z inštrumenti in s postopki zbiranja podatkov, ki so bili uporabljeni v slovenskem delu raziskave. Poleg tega je prikazano tudi, kako je bila zagotovljena neoporečnost in kakovost postopkov pri neposrednem zbiranju podatkov na terenu ter njihova priprava za vključitev v mednarodno bazo podatkov. V zadnjem delu zvezka boste našli opis prizadevanj raziskovalne skupine PIAAC v Sloveniji, da se čim bolje seznani z mednarodno bazo podatkov, jo kompetentno ekploatira in korektno interpretira, saj je znano, da je baza PIAAC ena zahtevnejših in hkrati tudi najsodobnejših baz podatkov za statistične obdelave. Zadnje poglavje tega zvezka je namenjeno opisu obsežne promocije o pomenu baze podatkov PIAAC za Slovenijo in za izobraževanje odraslih. S predavanji in usposabljanji, objavami v strokovnih in javnih občilih, z radijskimi in televizijskimi oddajami, ter z objavami na spletni strani ter facebooku, je bila slovenski strokovni, odločevalski in tudi širši javnosti prikazana razsežnost ugotovitev raziskave PIAAC in pomen za nadaljnje razvojno načrtovanje na različnih področjih družbenega življenja.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content