Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016 – metodologija, izvedba in kakovost raziskave

V tem prvem zvezku Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016, ki je potekala v okviru projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013 – 2015«, je predstavljena kompleksna metodologija raziskave in opisan celoten projekt, ki so ga v letih 2013-2015 izvajali trije partnerji slovenskega konzorcija. Andragoški center Slovenije je bil vodilni partner, sodelovala sta še Statistični urad RS in Univerza v Ljubljani s članicami Ekonomsko fakulteto, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede.

Prenesi publikacijo

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim