Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje

V tem besedilu je opisana kompetenca kulturna zavest in izražanje. V prvem delu so navedena temeljna besedila: Evropska agenda za kulturo (2007), Nova evropska agenda za kulturo (2018) in pripadajoči delovni načrti, v nadaljevanju so predstavljeni pojmi kultura, kulturna identiteta, kulturna dediščina in raznolikost, tretje poglavje prinaša podrobnejši opis kompetence, četrto in peto poglavje pa sta zasnovana kot neposredno orodje za uporabo in ocenjevanje vprašalnika. Na koncu so priloženi viri in seznam literature, ki naj služijo kot spodbuda za nadaljnje samoizobraževanje vseh sodelujočih.

Gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content