Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Page 5 of 5 | Andragoški center Republike Slovenije

22. 12. 2017

DIMA: Needs Assessment and Gap Analysis at National and EU Level – comparative report

Poročilo predstavlja oceno potreb in analizo pomanjkljivosti na področju ponudbe izvajalcev programov za odrasle v štirih partnerskih državah projekta Orodje...

22. 12. 2017

Guidance and Orientation for Adult Learners. National Report: Slovenia, Wave 1

V tem poročilu so predstavljene slovenske ugotovitve evalvacije projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju – GOAL. To so vmesne ugotovitve, ki...

27. 10. 2017

Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji : odrasli v srednješolskem izobraževanju – položaj, kakovost, bodočnost

Mnoge mednarodne in nacionalne raziskave ter analize so pokazale pozitivno povezanost med končano formalno izobrazbo in vključenostjo odraslih v vseživljenjsko...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim