Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Stran 5 od 7 | Andragoški center Republike Slovenije

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016 – tematske študije

Drugi zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

11. 2. 2019

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2018/2019: analiza in zaključno poročilo

Na ACS redno spremljamo in evidentiramo izobraževalno ponudbo različnih izvajalcev izobraževanja odraslih v Sloveniji in jo letno predstavimo na spletni...

5. 2. 2019

Proces svetovanja odraslim v izobraževanju

V publikaciji je predstavljen model svetovanja odraslim v izobraževanju, kot so ga testirali v projektu GOAL, ter nekatera orodja, ki so bila uporabljena...

31. 1. 2019

Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju

V priročniku smo najprej na kratko opredelili vsebine svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter naloge svetovalcev, ki iz tega izhajajo....

28. 1. 2019

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2017

Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za...

23. 1. 2019

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim (1. del)

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim so nastala kot strokovno gradivo, namenjeno spodbujanju kakovostnega svetovanja za zaposlene. Pripravljena so...

22. 1. 2019

Strokovna merila za merjenje rezultatov in učinkov svetovanja

Strokovno gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 (v nadaljevanju...

21. 1. 2019

Strokovne podlage za posodobitev programa temeljnega usposabljanja za strokovne delavce Središč za samostojno učenje (SSU), v skladu s smernicami

Strokovne podlage za posodobitev programa temeljnega usposabljanja za strokovne delavce Središč za samostojno učenje (SSU), v skladu s smernicami so...

19. 12. 2018

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2017

Letno poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja na ACS pripravljamo že deveto leto. Izobraževalna dejavnost, ki...

26. 4. 2018

Svetovanje odraslim v izobraževanju, Erasmus+ KA3 projekt GOAL : predstavitev in povzetek rezultatov

V brošuri predstavljamo triletno delo razvojnega projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation in Adult Learning – GOAL), ki...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim