Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

31. 7. 2019

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2015

Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, ki se je v dejavnost svetovalnih središč začel vpeljevati v letu 2009.

V svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih (središčih ISIO) je spremljanje potekalo v skladu z Načrtom spremljanja posameznih področij, standardov kakovosti, kazalnikov ter meril, določenih z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2017, ki ga je pripravil ACS.

V 14 središčih ISIO po Sloveniji je spremljanje potekalo v skladu z Načrtom spremljanja posameznih področij, standardov kakovosti, kazalnikov ter meril, določenih z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2015, ki ga je pripravil ACS.

Spremljanje dejavnosti središč ISIO za leto 2017 je potekalo po štirih fazah, in sicer: priprava načrta,  potek spremljanja, priprava letnega poročila o spremljavi in analiza ter priprava načrta potrebnih ukrepov in vpeljevanje.

V spremljanje je bilo v letu 2015 v skladu z modelom zajetih osem od desetih temeljnih področij presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih. V spremljanje nista vključeni dve področji: vodenje, upravljanje, organiziranost in učinki.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content