Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Page 4 of 4 | Andragoški center Republike Slovenije

22. 1. 2018

Motivacije in ovire pri izobraževanju za potrebe trga dela

Po podatkih poročila Evropske unije (EU) Employment and Social Situation Quarterly Review (2012) so trendi na trgu dela v evropskih...

22. 1. 2018

Main Results of the BeLL- Project : Research Report

The BeLL-project (2011-2014, www.bell-project.eu) was funded by the European Commission as a part of the EU funding stream “Studies and...

22. 1. 2018

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2014

Projekt Tedna vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju Teden ali TVU) presega sam festival učenja. Slednji že tradicionalno poteka tretji teden v...

22. 12. 2017

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2016/2017

Naloga Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji (Pregled IO) omogoča letno spremljanje in evidentiranje izvajalcev izobraževanja odraslih ter njihovih izobraževalnih...

22. 12. 2017

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2016

V letu 2016 smo izpeljali 21. Teden vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju Teden ali TVU), ki je že tradicionalno potekal tretji...

22. 12. 2017

DIMA: Needs Assessment and Gap Analysis at National and EU Level – comparative report

Poročilo predstavlja oceno potreb in analizo pomanjkljivosti na področju ponudbe izvajalcev programov za odrasle v štirih partnerskih državah projekta Orodje...

22. 12. 2017

Guidance and Orientation for Adult Learners. National Report: Slovenia, Wave 1

V tem poročilu so predstavljene slovenske ugotovitve evalvacije projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju – GOAL. To so vmesne ugotovitve, ki...

27. 10. 2017

Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji : odrasli v srednješolskem izobraževanju – položaj, kakovost, bodočnost

Mnoge mednarodne in nacionalne raziskave ter analize so pokazale pozitivno povezanost med končano formalno izobrazbo in vključenostjo odraslih v vseživljenjsko...

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim