Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Page 2 of 4 | Andragoški center Republike Slovenije

23. 2. 2019

Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju

V strokovnem gradivu, ki je pred vami, smo na podlagi izkušenj v projektu GOAL in tudi nekaterih predhodnih izkušenj s terenskim...

22. 2. 2019

Svetovanje odraslim v izobraževanju : projekt GOAL : nacionalno evalvacijsko poročilo za Slovenijo

Poročilo predstavlja nacionalne ugotovitve za Slovenijo, ki so rezultat dveh faz evalvacije – prve, ki je potekala v letu 2016, in...

20. 2. 2019

Izobraževalni pristopi za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi : povzetek poročila o izobraževalnih pristopih v okviru projekta Življenjske spretnosti v Evropi

Cilj projekta Življenjske spretnosti v Evropi (LSE) je izboljšati ponudbo temeljnih spretnosti v Evropi s pomočjo boljšega razumevanja, nadaljnjega razvoja...

20. 2. 2019

Raziskovalno poročilo – strokovne podlage in priporočila

Tretji zvezek Poročila o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016 prinaša vrsto priporočil in idej o tem, na katerih področjih raziskovalci...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016. Metodologija, izvedba in kakovost raziskave: raziskovalno poročilo

V tem prvem zvezku Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016, ki je potekala v okviru projekta »Merjenje učinkovitosti sistema...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016 – tematske študije

Drugi zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

11. 2. 2019

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2018/2019

V zaključnem poročilu podrobneje predstavljamo rezultate analizirane izobraževalne ponudbe za odrasle, objavljene na spletni strani Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja...

5. 2. 2019

Proces svetovanja odraslim v izobraževanju

V publikaciji je predstavljen model svetovanja odraslim v izobraževanju, kot so ga testirali v projektu GOAL, ter nekatera orodja, ki so bila uporabljena...

31. 1. 2019

Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju

V priročniku smo najprej na kratko opredelili vsebine svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter naloge svetovalcev, ki iz tega izhajajo....

28. 1. 2019

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2017

Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za...

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim