Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Poročila o projektih Archives

2. 11. 2021

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in...

9. 3. 2021

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2019

V letu 2020 se analize spremljanja, izvajanja in zadovoljstva udeležencev z izpeljanimi usposabljanji in spopolnjevanji prvič lotevamo na ravni vseh...

24. 2. 2021

Poročilo o Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2020

Marca 2020 smo se ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa zavedli, da izpeljava jubilejnega 25. Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) ne bo...

17. 2. 2021

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2020/2021: analiza in zaključno poročilo

Nove razmere, v katerih so se znašle izobraževalne organizacije in drugi izvajalci izobraževanja odraslih zaradi epidemije novega koronavirusa, so krojile...

22. 10. 2020

Svetovalni pripomočki za učenje učenja

Zbirke svetovalnih pripomočkov so odgovor na potrebe svetovalcev, ki se soočajo z vse večjo raznolikostjo odraslih, ki se vključujejo v...

10. 8. 2020

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2019

V poročilu predstavljamo analizo dejavnosti središč ISIO, ki se izvaja s spremljanjem svetovalne dejavnosti kot enem od štirih načinov presojanja...

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje v turistični dejavnosti

V tem besedilu je opisana kulturna kompetenca v turistični dejavnosti. V uvodnem delu so navedeni temeljni strateški dokumenti, ki jih...

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje

V tem besedilu je opisana kompetenca kulturna zavest in izražanje. V prvem delu so navedena temeljna besedila: Evropska agenda za...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v delovnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v osebnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content