Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Poročila o projektih Archives

7. 2. 2023

Povzetek končnega evalvacijskega poročila projekta Goal – Svetovanje odraslim v izobraževanju

Povzetek predstavlja enega od rezultatov v mednarodnem Erasmus KA3+ projektu GOAL – Svetovanje odraslim v izobraževanju (februar 2015–januar2018). Glavni namen...

12. 2. 2022

Poročilo o Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2021

Naslovnica končnega poročila o TVU 2021.

Po lanski jubilejni izpeljavi 25. Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), ki je v veliki meri tekla v virtualnem okolju, je tudi...

12. 2. 2022

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2021/2022: analiza in zaključno poročilo

Naslovnica končnega poročila o Pregledu ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2021/2022.

Andragoški center Slovenije (ACS) z različnimi dejavnostmi ozavešča in informira najširšo javnost o pomenu in nujnosti učenja v vseh življenjskih...

7. 2. 2022

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020

Naslovnica Poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Poročilo predstavlja...

5. 1. 2022

Poročilo o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020)

Naslovnica končnega poročila o uresničevanju ReNPIO 2013–2020.

Konec leta 2020 se je izteklo sedemletno obdobje uresničevanja Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje...

20. 12. 2021

Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022

Knjižica povzema najpomembnejše ugotovitve projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (krajše Svetovanje za zaposlene...

2. 11. 2021

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in...

9. 3. 2021

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2019

V letu 2020 se analize spremljanja, izvajanja in zadovoljstva udeležencev z izpeljanimi usposabljanji in spopolnjevanji prvič lotevamo na ravni vseh...

24. 2. 2021

Poročilo o Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2020

Marca 2020 smo se ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa zavedli, da izpeljava jubilejnega 25. Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) ne bo...

17. 2. 2021

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2020/2021: analiza in zaključno poročilo

Nove razmere, v katerih so se znašle izobraževalne organizacije in drugi izvajalci izobraževanja odraslih zaradi epidemije novega koronavirusa, so krojile...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content