Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Page 2 of 5 | Andragoški center Republike Slovenije

4. 3. 2019

Poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) 2018

V poročilu povzemamo podrobnejše kazalnike 23. Tedna vseživljenjskega učenja – TVU. Tudi v letu 2018 je tradicionalno potekal tretji teden...

28. 2. 2019

Poročilo o opravljenih hospitacijah pri izbranih izvajalcih programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) s priporočili

Med 17. in 21. decembrom 2018 smo obiskali štiri izvajalske organizacije programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Glede na postavljene...

23. 2. 2019

SkillHubs: Transnational prison up-skilling and training model : research report with projected guidelines

Cilj raziskovalnega poročila v projektu Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational prison up-skilling and training model – SkillHUBS) je bilo...

23. 2. 2019

Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju

V strokovnem gradivu, ki je pred vami, smo na podlagi izkušenj v projektu GOAL in tudi nekaterih predhodnih izkušenj s terenskim...

22. 2. 2019

Svetovanje odraslim v izobraževanju : projekt GOAL : nacionalno evalvacijsko poročilo za Slovenijo

Poročilo predstavlja nacionalne ugotovitve za Slovenijo, ki so rezultat dveh faz evalvacije – prve, ki je potekala v letu 2016, in...

20. 2. 2019

Izobraževalni pristopi za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi : povzetek poročila o izobraževalnih pristopih v okviru projekta Življenjske spretnosti v Evropi

Cilj projekta Življenjske spretnosti v Evropi (LSE) je izboljšati ponudbo temeljnih spretnosti v Evropi s pomočjo boljšega razumevanja, nadaljnjega razvoja...

20. 2. 2019

Raziskovalno poročilo – strokovne podlage in priporočila

Tretji zvezek Poročila o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016 prinaša vrsto priporočil in idej o tem, na katerih področjih raziskovalci...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016. Metodologija, izvedba in kakovost raziskave: raziskovalno poročilo

V tem prvem zvezku Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016, ki je potekala v okviru projekta »Merjenje učinkovitosti sistema...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016 – tematske študije

Drugi zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

11. 2. 2019

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2018/2019: analiza in zaključno poročilo

V zaključnem poročilu podrobneje predstavljamo rezultate analizirane izobraževalne ponudbe za odrasle, objavljene na spletni strani Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim