Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

9. 3. 2021

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2019

V letu 2020 se analize spremljanja, izvajanja in zadovoljstva udeležencev z izpeljanimi usposabljanji in spopolnjevanji prvič lotevamo na ravni vseh izobraževalnih programov, ki smo jih v letu 2019 izpeljali na ACS. Vanjo smo vključili tako programe splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja kot tudi programe usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge v andragoškem delu.

Evalvacijsko poročilo smo razdelili v 5 poglavij: v prvem predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov tako o udeležencih kot tudi zadovoljstvu z izpeljanimi programi, v drugem pa osvetlimo podatke o vključenih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. Iz katerih virov so bili v skladu z letnim načrtom 2019 financirani izpeljani programi usposabljanja in spopolnjevanja smo podrobneje zapisali v osrednjem, tretjem poglavju, kjer programe razdelimo na tiste, financirane iz javnih in delno drugih virov, tržnih virov in projektov ESS. V poglavju Strokovna in IKT podpora izobraževalni dejavnosti ACS pišemo o izpeljanih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja, novem spletnem portalu Moj ACS spopolnjevanje, predstavimo tudi nove in posodobljene programe v spletni Programoteki AS ter novosti v internem dokumentu o potrdilih, ki jih izdajamo na ACS. Komu smo nudili priložnost za opravljanje študentske prakse na ACS in koliko potrdil smo izdali v letu 2019 je predstavljeno v predzadnjem poglavju. V sklepnem delu tega poročila predstavimo ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content