Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 2. 2022

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2021/2022: analiza in zaključno poročilo

Naslovnica končnega poročila o Pregledu ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2021/2022.

Andragoški center Slovenije (ACS) z različnimi dejavnostmi ozavešča in informira najširšo javnost o pomenu in nujnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih. Nacionalni portal Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2021/20222 (https://kampoznanje.si) na enem mestu združuje informacije o ponudbi formalnega ter neformalnega izobraževanja in učenja za odrasle ter druge vsebine s področja izobraževanja in učenja odraslih z namenom dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih in poklicnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati vključevanje v izobraževanje in učenje ter izboljšati splošno izobraženost prebivalstva. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ima pregled aktualne izobraževalne ponudbe izobraževanja.

V zaključnem poročilu podrobneje predstavljamo rezultate analizirane izobraževalne ponudbe za odrasle, objavljene na spletni strani Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih 2021/2022. V analizi so zajeti podatki 244 izvajalcev izobraževanja odraslih ter 3.437 izobraževalnih programov, usposabljanj in drugih podpornih dejavnosti.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content