Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 11. 2021

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je štiriletna naloga (2017–2020). Naročnik naloge je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ), njen nosilec pa je Andragoški center Slovenije (v nadaljevanju ACS).

Vsebinsko vrednotenje programa temelji na sprotnem vrednotenju posameznih aktivnosti in sumativnem vrednotenju celotnega koncepta, izvedbe, kakovosti in nekaterih učinkov. Izpeljano je bilo v treh (časovnih) fazah, za vsako fazo je bilo pripravljeno preliminarno poročilo, ki je sestavni del celotnega poročila. Zaključno poročilo vsebuje pet vsebinskih sklopov: v uvodnem delu so predstavljeni namen, cilji, predmet in metodološki pristop za vrednotenje programa, drugi del vsebuje poglavitne ugotovitve prve evalvirane faze, v tretjem in četrtem delu so prikazani poglavitni poudarki formativnega vrednotenja v naslednjih dveh fazah, v petem delu pa so podani sklepne ugotovitve in predlogi.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content