Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Poročila o projektih Archives

22. 1. 2018

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2014

Projekt Tedna vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju Teden ali TVU) presega sam festival učenja. Slednji že tradicionalno poteka tretji teden v...

22. 12. 2017

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2016/2017: zaključno poročilo

Na ACS letno spremljamo in evidentiramo izvajalce izobraževanja odraslih ter njihove izobraževalne programe. Zbrane podatke o izobraževalni ponudbi za odrasle...

22. 12. 2017

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2016

V letu 2016 smo izpeljali 21. Teden vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju Teden ali TVU), ki je že tradicionalno potekal tretji...

22. 12. 2017

DIMA: Needs Assessment and Gap Analysis at National and EU Level – comparative report

Poročilo predstavlja oceno potreb in analizo pomanjkljivosti na področju ponudbe izvajalcev programov za odrasle v štirih partnerskih državah projekta Orodje...

22. 12. 2017

Guidance and Orientation for Adult Learners. National Report: Slovenia, Wave 1

V tem poročilu so predstavljene slovenske ugotovitve evalvacije projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju – GOAL. To so vmesne ugotovitve, ki...

20. 11. 2017

Spoznaj svoj življenjski slog : spodbujanje trajnostnega razvoja v izobraževalnih programih za (mlajše) odrasle. 1, Priročnost pametnih telefonov

V triletnem evropskem projektu Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene...

27. 10. 2017

Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji : odrasli v srednješolskem izobraževanju – položaj, kakovost, bodočnost

Mnoge mednarodne in nacionalne raziskave ter analize so pokazale pozitivno povezanost med končano formalno izobrazbo in vključenostjo odraslih v vseživljenjsko...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content