Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 10. 2017

Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji : odrasli v srednješolskem izobraževanju – položaj, kakovost, bodočnost

Mnoge mednarodne in nacionalne raziskave ter analize so pokazale pozitivno povezanost med končano formalno izobrazbo in vključenostjo odraslih v vseživljenjsko izobraževanje ter učenje (IALS – Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih, 1994–1998; ALL – Pismenost in življenjske spretnosti odraslih, 2002–2006; Družbeno skupinski vplivi udeležbe odraslih v izobraževanju kot podlaga za razvoj modela poklicne kariere, 2006). Analize izobraževanja v povezavi s trgom dela kažejo, da ustrezna formalna izobrazba omogoča pridobivanje široko prenosljivih kvalifikacij, višjo stabilnost dela in zaposljivost posameznikov (Ivančič, Mohorčič Špolar, Radovan, 2010; Mirčeva, Dobnikar 2011). Vključenost v programih formalnega izobraževanja omogoča tudi pridobivanje znanj, spretnosti in kompetenc, ki posamezniku omogočajo, da se lažje sooči z vsakdanjimi izzivi in ga osebno izpolnjujejo.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content