Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 1. 2018

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2014

Projekt Tedna vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju Teden ali TVU) presega sam festival učenja. Slednji že tradicionalno poteka tretji teden v maju (ožji termin) oziroma ves maj in junij (razširjeni termin). Projektne dejavnosti pa tečejo vse leto – sprva pripravljalne, po festivalu pa še zaključne. Te v določeni meri že tlakujejo pot naslednji izpeljavi TVU.

Med festivalom so naloge Andragoškega centra Slovenije (ACS), nacionalnega koordinatorja TVU, osredotočene na izpeljavo in promocijo prireditev na državni ravni, vzporedno pa poglabljamo obstoječe stike s partnerji na strokovni in politični ravni ter vzpostavljamo nove. Sodelujemo tudi z mediji, zato da bi se kampanja vsem naštetim zasidrala v njihovo zavest in delovanje. Natančen popis vseh dejavnosti, opravljenih v letu 2014, bi preveč obremenil besedilo, zato v nadaljevanju prikazujemo le zgoščen pregled nalog, izpeljanih za nacionalno koordinacijo TVU 2014 (glej Preglednico 1) ter organizacijo prireditev TVU 2014 na državni ravni (glej Preglednico 2).

Najpomembnejši so seveda dosežki, zato preglednicama sledijo zapisi o vidikih TVU, ki jih želimo posebej izpostaviti. Temeljijo na podatkih ACS ter mreže koordinatorjev in izvajalcev TVU o izpeljavi festivala na državni in krajevni ravni.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content