Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

20. 11. 2017

Priročnost pametnih telefonov

Spoznaj svoj življenjski slog. Spodbujanje trajnostnega razvoja v izobraževalnih programih za (mlajše) odrasle.

V času globalizacije se svet zbližuje. Izraz globalizacija ne pomeni le neomejenega pretoka informacij in kapitala, temveč tudi spajanje kultur in skupno odgovornost za prihodnost. Nazadnje je na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Janeiru leta 1992 postalo jasno, da usihajoči naravni viri, naraščajoči okoljski problemi in družbena neenakost vplivajo na celoten svet. Zato se spodbuja vse vlade in skupnosti, da prevzamejo odgovornost za vzdržen in trajnostni razvoj.

Preberi

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim