Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

22. 12. 2017

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2016/2017

Naloga Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji (Pregled IO) 1 omogoča letno spremljanje in evidentiranje izvajalcev izobraževanja odraslih ter njihovih izobraževalnih programov. Zbrane podatke o izobraževalni ponudbi za odrasle objavimo na spletni strani Andragoškega centra Slovenije (ACS) Kam po znanje (http://pregled.acs.si).

Spletna stran je koristen vodnik za vse, ki se želijo izobraževati in iščejo podatke o izvajalcih izobraževanja odraslih, o njihovi izobraževalnih programih ter druge ključne informacije o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja. Ker ne moremo zajeti celotne izobraževalne ponudbe, namenjene odraslim, na spletni strani objavljamo tudi druge spletne naslove z dodatnimi informacijami o možnostih izobraževanja in učenja. Informacije, zbrane na enem mestu, so pomemben vir tudi za strokovnjake na področju informativno-svetovalne dejavnosti, kadrovske delavce ter drugo strokovno javnost. Letno zbrani podatki o izvajalcih izobraževanja odraslih so pomembni pri ažuriranju in dopolnjevanju baz podatkov o ustanovah in posameznikih, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih (centralni register ACS). Baza podatkov o izvajalcih izobraževanja in ponudbi njihovih izobraževanj ter analiza teh podatkov so uporabni za razvojno-raziskovalno dejavnost izobraževanja odraslih, še zlasti kar zadeva neformalno izobraževanje, rezultate analiz pa pogosto uporabimo tudi pri odgovorih medijem, ki povprašujejo po ponudbi izobraževanja odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim