Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 1. 2020

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2018

V poročilu predstavljamo analizo dejavnosti središč ISIO, ki se izvaja s spremljanjem svetovalne dejavnosti kot enem od štirih načinov presojanja kakovosti v središčih ISIO. V njem so zajeti tako podatki delovanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018 (dejavnost ISIO) kot tudi dejavnosti svetovanja zaposlenim iz Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2018 do 2022 (Svetovanje zaposlenim).

Spremljanje dejavnosti središč ISIO je v 2018 potekalo po osmih področjih: Potencialni svetovanci (ciljne skupine), Osebje, Viri, oprema, informacijske baze, pripomočki, Svetovalni proces, Partnerstvo, Informiranje in promocija, Presojanje in razvijanje kakovosti ter Rezultati.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content