Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

25. 10. 2019

S svetovanjem za zaposlene do večje vključenosti v izobraževanje in usposabljanje

Andragoški center Slovenije v okviru projekta ESS Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 zagotavlja strokovno podporo svetovalcem in del te strokovne podpore je tudi priprava tega priročnika. V priročniku smo izzive svetovanja za zaposlene osvetlili iz različnih vidikov.

Dr. Andrej Kohont v prvem prispevku piše o izzivih na področju razvoja človeških virov, nosilcih vlog v ter nalog menedžmenta človeških virov in njihovem povezovanju tudi z izobraževalci in svetovalci v izobraževanju odraslih ter o iskanju sinergij sodelovanja. Oboji, izobraževalci in strokovnjaki za razvoj kadrov v podjetju, moramo dobro poznati tudi značilnosti zaposlenih in vključenosti v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje o čemer v drugem prispevku piše mag. Andreja Dobrovoljc. Dr. Danijela Brečko v tretjem prispevku piše o tem kako motivirati zaposlene za učenje, pridobivanje in obnavljanje znanja, Lea Zlodej, izkušena svetovalka v enem od petnajstih konzorcijev pa iz neposredne prakse v četrtem prispevku osvetli vlogo svetovalca pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje in usposabljanje. Vera Mlinar v predzadnjem prispevku piše o ocenjevanju znanja zaposlenih, priročnik pa zakličimo s prispevkom Urške Pavlič na temo merjenja rezultatov in učinkov svetovanja.

Kot je v predgovoru zapisala urednica, mag. Tanja Vilič Klenovšek, je priročnik namenjen vsem, ki kakor koli vstopate v izobraževanje in razvoj zaposlenih v Sloveniji, ki vam je mar, da se v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pritegne vse zaposlene. Ne glede na delovni položaj, stopnjo in vrsto izobrazbe, raven razvitosti spretnosti, starost ali druge značilnosti. Za vse, ki iščete nove poti in ste pri tem pripravljeni sodelovati in se povezovati z drugimi, da bodo procesi svetovanja, izobraževanja in usposabljanja za zaposlene bolj kakovostni in učinkovitejši.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content