Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje državljanske kompetence

Državljanska kompetenca je v različnih evropskih dokumentih prepoznana kot ena ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo vsi ljudje za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost.

V strokovnem uvodu predstavljamo probleme in izzive sodobne družbe ter vlogo in pomen programov izobraževanja in usposabljanja za krepitev ter spodbujanje aktivnega demokratičnega državljanstva, temeljne značilnosti državljanske kompetence v pluralno raznoliki družbi, opredelitev pomena merjenja in razvijanja (ter spodbujanja) državljanske kompetence in opis značilnosti in usposobljenosti odraslih z razvito državljansko kompetenco. Hkrati vsebuje strokovni uvod tudi seznam dodatne literature in virov, ki so lahko v pomoč pri krepitvi in razvijanju državljanske kompetence odraslih.

Gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021.

Orodje za vrednotenje državljanske kompetence je tudi v elektronski obliki.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content