Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 3. 2024

Svetovanje, senzibilno za habituse odraslih iz deprivilegiranih okolij: nacionalno poročilo za Slovenijo

Nacionalno poročilo z naslovom Svetovanje, senzibilno za habituse odraslih iz deprivilegiranih okolij (Habitus Sensitive Guidance) je nastalo v projektu Erasmus+ ReachOut, Terensko delo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih za zaposlene iz deprivilegiranih okolij, 2022–2024. Glavni cilj projekta je bil izboljšati pristope v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, da bodo v izobraževanje in usposabljanje vključeni tudi zaposleni iz deprivilegiranih okolij.

V poročilu so opisani in analizirani sistemi, s katerimi se v vseh državah, vključenih v projekt (Avstrija, Nemčija, Češka republik in Slovenija), zagotavlja svetovanje za izobraževanje zaposlenim iz deprivilegiranih okolij. Predstavljeno je stanje na področju politike in prakse takšnega svetovanja, opisani pa so tudi primeri dobrih praks. Metodološko poročilo temelji na obsežni analizi literature in podatkov, intervjujih z izbranimi strokovnjaki iz stroke in prakse ter izbranih primerih dobre prakse.

Poročilo je bilo prvi projektni rezultat in hkrati podlaga za pripravo priročnika za samostojno učenje svetovalcev (Terensko delo v svetovanju za zaposlene iz deprivilegiranih okolij) ter priporočil za politiko (Habitus senzibilno svetovanje za doseganje odraslih iz deprivilegiranih okolij).

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content