Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

26. 1. 2024

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2022

Naslovnica Poročila o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2022.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Podatke za poročilo smo pridobili iz aplikacije za spremljanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba (aplikacija SDIO), in iz poročil o spremljanju svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, v letu 2022.

V spremljanje sta bili v letu 2022 v skladu z Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (2020) zajeti dve od enajstih področij presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO: prostor, oprema in drugi viri ter rezultati.

Spremljanje svetovalne dejavnosti je v letu 2022 potekalo za vsa tri področja svetovalne dejavnosti:

  1. svetovanje pri vključevanju v in nadaljevanju izobraževanja,
  2. svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju ter
  3. svetovanje pri samostojnem učenju.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content