Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 2. 2023

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2021

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki izvajajo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot javno službo. Poročilo predstavlja skupni pregled doseganja kazalnikov, ki je nastalo na podlagi pripravljenih poročil 34 organizacij.

V njem so zajeti tako podatki dejavnostih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, kot tudi dejavnosti svetovanja zaposlenim iz Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 (Svetovanje zaposlenim).

V spremljanje so bila v letu 2021 v skladu s Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (2020) zajeta štiri od enajstih področij presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO: svetovalni proces, svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja, svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti in rezultati.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content