Andragoški center Slovenije

Andragoški

13. 12. 2017

a/a

Mednarodni projekti

ACS trenutno sodeluje v sedmih mednarodnih projektih:

  • Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training – CIA2SFM),
  • Življenjske spretnosti odraslih v Evropi (Life Skills for Europe – LSE),
  • Izobraževanje in usposabljanje migrantov in beguncev (Education and training for migrants and refugees – ReSHAPE the future),
  • ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE),
  • Profesionalizacija učiteljev spretnosti na delovnem mestu (Trainer-competence for work-based basic skills – Profi-Train),
  • Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational prison up-skilling and training model – SkillHUBS)
  • Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2017–2019 v Sloveniji (National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning; 2017–2019 – Slovenia) – EPUO.

© 2018 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim