Andragoški center

Andragoški

a/a

EPUO

podrocje
Naziv projekta (v angleščini)Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2017–2019 v Sloveniji (National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning 2017–2019 – Slovenia)
Časovni okviroktober 2017 – december 2019
ProgramErasmus+
KoordinatorAndragoški center Slovenije (ACS)
Kontaktna osebamag. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica EPUO
T: 01 5842 576
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Projekt je namenjen popularizaciji sporočil prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Poudarek je na pridobivanju temeljnih zmožnosti in drugih ključnih kompetenc odraslih. Projekt je sestavni del raznolikih prizadevanj držav članic EU, da pod vodstvom Evropske komisije v čim večji meri uresničijo strateške usmeritve novega akcijskega načrta za učenje odraslih in ga približajo vsem javnostim.

OPIS

Projektne dejavnosti pomenijo nadaljevanje projekta Uresničevanje prenovljenega EPUO 2014–2015 v Sloveniji, katerega ključna rezultata sta Parada učenja in strokovni dogodki EPUO 2015 za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti odraslih za štiri ciljne skupine – mlade, brezposelne, priseljence in podeželsko prebivalstvo. V letu 2016 bodo strokovni dogodki EPUO nadgrajeni.

Preberi več

Štirje od sedmih bodo še naprej nagovarjali izobraževalno prikrajšane, prej omenjene ciljne skupine, pri treh pa bo poudarek na pridobivanju ključnih kompetenc za boljšo zaposljivost pripadnikov treh ciljnih skupin: mladih brezposelnih, dolgoročno brezposelnih in zaposlenih, pri vseh pa gre za odrasle z nizko stopnjo izobrazbe/kvalifikacij. Spoznanja in priporočila bodo nosilci dogodkov predstavili na zaključnem dogodku.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim.

PRIČAKOVANI REZULTATI
  • vzpostavitev nacionalnega koordinacijskega telesa
  • posodobljena strategija ozaveščanja in šest akcijskih načrtov
  • druga faza strokovnih dogodkov
  • spletno zasnovana IKT podpora in gradiva
Preberi več
  • proučevanje poti kariernega razvoja izobraževalcev odraslih,
  • proučevanje fluktuacije strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih,
  • razvoj kompetenčnega pristopa spopolnjevanja andragoških delavcev,
  • razvoj novih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja,
  • razvoj in uvajanje novih pristopov in IKT učne tehnologije v andragoško usposabljanje in spopolnjevanje.

https://epuo.acs.si/

© 2018 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim