Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

RESHAPE the future

podrocje
Naziv projekta (v angleščini)Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce (Education and training for migrants and refugees – RESHAPE the future)
Časovni okvirseptember 2016 – avgust 2018
ProgramErasmus+, KA2
PartnerjiKeski-Uudenmaan koulutuskuntayhtyma – KEUDA (vodilni partner)
Alfa-college, Andragoški center Slovenije – ACS, Istituto Formazione Operatori Aziendali – IFOA, Mångkulturella Finska folkhögskolan, Tietgen
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 584 2577
E: tanja.mozina@acs.si
NAMEN

Projekt naslavlja aktualno problematiko povečevanja števila migrantov in beguncev v številnih evropskih državah. Namenjen je iskanju učinkovitih pristopov pri izobraževanju in usposabljanju te ciljne skupine, s katerimi bi na področju izobraževanja odraslih pripomogli h učinkoviti integraciji migrantov in beguncev, v nova okolja.

CILJI
 • Proučitev dobrih praks partnerskih držav pri načrtovanju in izpeljavi izobraževanja migrantov in beguncev,
 • Proučiti, kako partnerske države odgovarjajo na izzive, ki se pojavljajo na področju izobraževanja migrantov in beguncev,
 • Evidentirati dobre prakse in poiskati načine za njihovo implementacijo v lastno delo.
Preberi več
 • Vključevanje beguncev,
 • Težave, s katerimi se srečujejo migranti,
 • Novi inovativni učni načrti, izobraževalne metode in razvoj usposabljanj in spopolnjevanj, povezanih s tematiko beguncev in migrantov.
OPIS

Da bi tematiko izobraževanja in usposabljanja migrantov in beguncev osvetlili z različnih vidikov, je v projektu načrtovanih pet mednarodnih izobraževalnih srečanj, ki jih gostijo sodelujoče partnerske države, in sicer:

 • priznavanje predhodnega znanja za migrante in begunce, (Danska)
 • usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo v programih izobraževanja in usposabljanja za migrante in begunce (Slovenija),
Preberi več
 • informiranje in svetovanje za migrante in begunce (Nizozemska),
 • spodbujanje podjetništva pri migrantih in beguncih (Italija),
 • zagotavljanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja za migrante in begunce. (Švedska)

Seminarji, ki so petdnevni, so namenjeni predvsem temu, da vsaka država predstavi stanje in dobre prakse na obravnavanem področju. Na podlagi evidentiranja dobrih praks bodo pripravljeni predlogi, kako bi jih bilo mogoče implementirati na področje izobraževanja odraslih tudi v drugih partnerskih državah.

Izvedena bo tudi zaključna konferenca, kjer bodo predstavljene izkušnje in rezultati projekta. (Finska).

KLJUČNI DOSEŽKI
 • 5 izpeljanih seminarjev, namenjenih izmenjavi dobrih praks na obravnavanih strokovnih področjih,
 • pripravljene analize stanja, ki obravnavajo tematiko posamičnega seminarja, s predstavljenimi primeri dobrih praks za posamično državo,
 • strokovni prispevek s predstavitvijo ugotovitev, dobrih praks in priporočili za vpeljavo identificiranih dobrih praks v lastno delo,
 • predstavitveni video projekta,
 • zaključni mednarodna konferenca.

© 2018 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim