Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

EPALE

podrocje
Naziv projekta (v angleščini)ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE)
Časovni okvirod leta 2015 naprej
ProgramErasmus+
PartnerjiCenter Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS (Nacionalna svetovalna služba Slovenije – NSS Slovenije)
Andragoški center Slovenije – ACS
Kontaktna osebamag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 584 2576
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Namen spletnega mesta EPALE je izboljšati kakovost izobraževanja odraslih v Evropi s tem, da ponuja vsebine, ki bodo k temu doprinesle, in seznanja z aktualnimi trendi in razvojnimi smernicami izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugod po Evropi.

CILJI

Cilj platforme EPALE je postati glavno spletno stičišče za izobraževanje odraslih v Evropi.

OPIS

EPALE je večjezična skupnost izobraževalcev, vodij usposabljanj, raziskovalcev, akademikov, mentorjev, oblikovalcev politik, odločevalcev, prostovoljcev, in vseh tistih, ki se dejavno ukvarjajo z učenjem odraslih.

Preberi več

Člani skupnosti izmenjujejo vsebine, ki so povezane z učenjem odraslih. Prek funkcij spletnega mesta se lahko povežejo s kolegi iz vse Evrope, ki se ukvarjajo z učenjem odraslih. Z njimi lahko komunicirajo prek tematskih področij, ki nudijo strukturirano vsebino po posameznih temah, lahko pa jih zaprosijo za sodelovanje v t.i. zasebnem prostoru na platformi EPALE, kjer lahko organizirajo razprave, nalagajo dokumente, delijo novice ipd. Z orodjem za iskanje partnerjev lahko vzpostavljajo poslovne stike.

Spletno mesto omogoča objavo novic o aktualnih vsebinah v izobraževanju odraslih v Sloveniji in tudi drugod po Evropi. Na voljo je informacijsko središče z objavljenimi viri, med katerimi so dobre prakse, pomembni dokumenti, poročila in druge zanimive publikacije. Spletni dnevnik ponuja možnost, da uporabniki portala izrazijo svoje mnenje in pogled na izbrano temo. V koledarju dogodkov so objavljeni seminarji, konference in druga izobraževanja.

Iskalnik partnerjev omogoča sodelujočim predstaviti svojo organizacijo ali stopiti v stik z gostujočimi mentorji ali novimi projektnimi partnerji

AKTIVNOSTI

Vloga ACS-a v tem projektu je:

 • animirati uporabnike spletnega mesta za aktivno sodelovanje,
 • zagotoviti pomoč pri doseganju ključnih ciljnih skupin preko že vzpostavljenih mrež sodelovanja,
 • sodelovati pri pripravi predlogov za objavo na platformi,
Preberi več
 • poskrbeti za samostojne objave zlasti ob večjih dogodkih, ki jih organizira ACS,
 • informirati o knjižnih novostih in drugih virih s področja izobraževanja odraslih,
 • prirejati tuje objave za slovensko platformo,
 • na različnih strokovnih dogodkih promovirati dejavnosti EPALE,
 • povezovati dogodke in druge dejavnosti EPALE s projektom Uresničevanje EPUO v Sloveniji (kratko EPUO),
 • zagotoviti sodelovanje predstavnika ACS v ekspertni skupini EPALE in tako sodelovati pri razvoju platforme ter reševanju strokovnih dilem
 • razvijati rubriko ‘EPALE’ v elektronskem glasilu ACS e-Novičke,
 • razvijati rubriko ‘EPALE kotiček’ v spletni aplikaciji ‘Kam po znanje’,
 • komentirati objave na platformi EPALE.
KLJUČNI DOSEŽKI

V letu 2019 smo opravili vse naloge, ki opredeljujejo naše sodelovanje z NSS EPALE Slovenija. Med ključnimi so bile:

 • prispevali smo 17 spletnih dnevnikov, od tega 13 tematskih in 2 v angleščini, 21 novic, 29 zapisov o dogodkih, 54 predstavitev virov in 7 komentarjev;
 • s prispevki (9) smo sodelovali v spletnih razpravah;
 • na informativnem obisku smo platformo predstavili študentom pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti;
Preberi več
 • sodelovanje z nacionalno koordinatorico EPALE smo zagotovili na različnih dogodkih ACS (oba sestanka mreže TVU, druga delavnica o kreativnem pisanju besedil , seminar za udeležence študijskega obiska iz Walesa, 23. Andragoški kolokvij oziroma prvi letošnji posvetovalni dogodek EPUO,  Festival za tretje življenjsko obdobje, Letni posvet o izobraževanju odraslih v Portorožu, zadnja dva posvetovalna dogodka EPUO); 
 • delili smo objave na FB ACS, TVU in Knjižnica ACS;
 • udeležili smo se štirih sestankov ekspertne skupine EPALE;
 • povezali smo dogodke in druge dejavnosti EPALE in projekta EPUO: v okviru Foruma o prihodnosti učenja v Bruslju, prvega posvetovalnega dogodka EPUO oziroma 23. Andragoškega kolokvija v Ljubljani, Regijske konference EPALE, ki je sovpadala z letno konferenco EPUO, Evropskega tedna poklicnih spretnosti v Helsinkih, mednarodne konference ‘Poti izpopolnjevanja: posledice za odrasle učeče se’ v Londonu ter 2. in 3. posvetovalnega dogodka EPUO na Brdu pri Lukovici – o povezovalnih dogodkih smo pisali v spletnih dnevnikih;
 • soorganizirali smo Regijsko konferenco EPALE v Laškem;
 • udeležili smo se Letne konference EPALE v Varšavi in o tem poročali v spletnem dnevniku;
 • udeležili smo se delavnic, ki jih je organiziral NSS EPALE, in sodelovali z vsebinskimi prispevki sodelovali na delavnici EPALE v Cerkljah na Gorenjskem na temo ‘Učni izidi v izobraževanju odraslih’.

https://ec.europa.eu/epale/sl

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim