Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strokovno gradivo Archives

17. 5. 2021

Svetovalni pripomočki in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti

Strokovno gradivo je nastalo v  projektu Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022. Poleg opisa procesa...

18. 2. 2021

Smernice za vodenje postopkov ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih

Gradivo je namenjeno vsem svetovalcem, ki izpeljujejo postopke ugotavljanja in dokumentiranja kot del javne službe, opredeljene z Zakonom o izobraževanju...

22. 10. 2020

Svetovalni pripomočki za učenje učenja

Zbirke svetovalnih pripomočkov so odgovor na potrebe svetovalcev, ki se soočajo z vse večjo raznolikostjo odraslih, ki se vključujejo v...

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje v turistični dejavnosti

V tem besedilu je opisana kulturna kompetenca v turistični dejavnosti. V uvodnem delu so navedeni temeljni strateški dokumenti, ki jih...

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje

V tem besedilu je opisana kompetenca kulturna zavest in izražanje. V prvem delu so navedena temeljna besedila: Evropska agenda za...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v delovnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v osebnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje državljanske kompetence

Državljanska kompetenca je v različnih evropskih dokumentih prepoznana kot ena ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo vsi ljudje za osebno izpolnitev...

29. 4. 2020

Svetovalna dejavnost prek sodobnih medijev

Gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 z namenom, da...

19. 3. 2020

E-izobraževanje za digitalno družbo

Na voljo je novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo so napisali isti avtorji kot priročnik...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content