Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strokovno gradivo Archives

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje

V tem besedilu je opisana kompetenca kulturna zavest in izražanje. V prvem delu so navedena temeljna besedila: Evropska agenda za...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v delovnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v osebnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje državljanske kompetence

Državljanska kompetenca je v različnih evropskih dokumentih prepoznana kot ena ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo vsi ljudje za osebno izpolnitev...

29. 4. 2020

Svetovalna dejavnost prek sodobnih medijev

Gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 z namenom, da...

19. 3. 2020

E-izobraževanje za digitalno družbo

Na voljo je novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo so napisali isti avtorji kot priročnik...

24. 2. 2020

Smernice za ugotavljanje in dokumentiranje znanja spretnosti in kompetenc odraslih v obliki digitalnih značk

Potreba po nastanku smernic za ugotavljanje in dokumentiranje znanja, spretnosti in kompetenc odraslih izhaja iz vedno večjega uveljavljanja t.i. digitalnih...

6. 2. 2020

Svetovalni pripomočki za načrtovanje in razvoj kariere

Svetovalni pripomočki so za kakovostno svetovalno delo v izobraževanju odraslih nepogrešljivi in pomembno prispevajo k poglobljeni obravnavi svetovancev. Med svetovalci...

23. 1. 2019

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim (1. del)

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim so nastala kot strokovno gradivo, namenjeno spodbujanju kakovostnega svetovanja za zaposlene. Pripravljena so...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content