Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

18. 2. 2021

Smernice za vodenje postopkov ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih

Gradivo je namenjeno vsem svetovalcem, ki izpeljujejo postopke ugotavljanja in dokumentiranja kot del javne službe, opredeljene z Zakonom o izobraževanju odraslih (ZIO-1, 2018).

Dokument je oblikovan v obliki vodil za izpeljavo ključnih korakov v okviru postopka ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih. Vključuje opredelitve poglobljene in kompleksne vloge svetovalca v postopku, obeh faz ter posameznih korakov za njuno izpeljavo, vrste informacij, ki jih svetovalec o odraslem pridobi, ter napotke za njihovo analizo. Opisana so tudi dokazila, ki so del faze dokumentiranja, in jih svetovalec organizira po strukturi, določeni glede na namen postopka in glede na želje, cilje in motive odraslega, ali pa jih tudi sam izdela oz. oblikuje.

Posamezni koraki so podprti s primeri orodij in pripomočkov, ki jih svetovalec lahko pri izpeljavi postopka uporablja. Dodana uporabna vrednost gradiv pa je predvsem v tem, da lahko svetovalec predlagana orodja dopolnjuje z orodji in pripomočki, ki jih v praksi že uporablja in si tako oblikuje dokument, prilagojen postopkom ugotavljanja in dokumentiranja, ki jih izpeljuje v okviru lastne prakse.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content