Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 12. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2021

Evalvacijsko poročilo je sestavljeno iz petih poglavij. Na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov o udeležencih in o zadovoljstvu z izpeljanimi programi. Nato analiziramo podatke o vključenih udeležencih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. V osrednjem, tretjem poglavju glede na vire financiranja (javni viri, projekti ESS, mednarodni projekti, tržni viri) podrobneje predstavimo izpeljane programe usposabljanja in spopolnjevanja. V poglavju Strokovna in IKT podpora izobraževalni dejavnosti ACS pišemo o izpeljanih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja in razvoju novega IKT modula v podporo postopkom priznavanja, predstavljamo nov program v spletni Programoteki AS ter novo strokovno publikacijo. Poglavje zaključimo s številom izdanih potrdil ACS, ki se navezuje na število usposobljenih strokovnih delavcih ter predstavitvijo študijske prakse, ki jo na ASC nudimo študentom. V sklepnem poglavju izpostavljamo temeljne ugotovitve poročila, pozornost pa smo namenili tudi predlogom za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo v okviru rednega dela.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content