Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

24. 8. 2023

Letni program izobraževanja odraslih 2022: poročilo o uresničevanju

Naslovnica evalvacije z naslovom Letni program izobraževanja odraslih 2022: poročilo o uresničevanju.

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2022 (LPIO 2022) je sprejela Vlada Republike Slovenije 17. 12. 2021 s sklepom št. 60300-5/2021/3. Sledi ciljem, ki jih je določila Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO 2022–2030).

Poročilo o uresničevanju LPIO 2022 je postavljeno v kontekst te najnovejše resolucije, ki jo je sprejel Državni zbor RS 23. 3. 2022 (Uradni list RS, št. 490/22). Na temelju poročil ministerstev ter podatkov Statističnega urada republike Slovenije prikazuje realizacijo kazalnikov na posameznih področjih Resolucije. Finančnemu poročilu sledi prikaz realizacije ciljev po posameznih prednostnih področjih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content