Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 1. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2020

Zaradi pandemije covida-19 smo se bili prisiljeni prilagoditi novemu načinu življenja. E-izobraževanje kar naenkrat ni bila ena od izbir, ampak je postalo temeljna oblika izobraževanja.

V letu 2020 smo se tako bolj usmerili v sistematično usposabljanje in spopolnjevanje zaposlenih in izvajalcev za uporabo različnih spletnih in videokonferenčnih orodij za učinkovitejše izvajanje andragoških vsebin na daljavo. Dodatno smo organizirali interna usposabljanja za delo s spletnimi orodji, kot so MS Teams, Zoom in Moodle. Tako smo lahko nudili tehnično podporo našim izvajalcev. Veliko strokovnega in vsebinskega dela je bilo opravljenega na področju izvajanja e-izobraževanja. Mednje štejemo tudi analizo izvajanja in spremljanja programov andragoškega spopolnjevanja ter zadovoljstva udeležencev z izpeljanimi usposabljanji in spopolnjevanji, ki smo jih v letu 2020 izpeljali na ACS.

Evalvacijsko poročilo smo razdelili v pet poglavij. Na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov. V drugem poglavju analiziramo podatke o vključenih udeležencih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. V osrednjem, tretjem poglavju glede na vire financiranja (javni in tržni viri, projekti ESS) podrobneje predstavimo izpeljane programe usposabljanja in spopolnjevanja. V poglavju Strokovna in IKT podpora izobraževalni dejavnosti ACS pišemo o izpeljanih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja in razvoju novega IKT modula v podporo postopkom priznavanja na daljavo. V sklepnem poglavju pa izpostavljamo temeljne ugotovitve poročila. Pozornost namenjamo tudi predlogom za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo v okviru rednega dela.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content