Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Evalvacije Archives

23. 7. 2019

Osnovna šola za odrasle: podoba in poslanstvo

Publikacija Osnovna šola za odrasle: podoba in poslanstvo je nastala kot rezultat projekta Evalvacija programa Osnovna šola za odrasle (OŠO),...

22. 7. 2019

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja v letu 2015

V praksi izobraževanja odraslih se srečujemo z različnimi situacijami, kot izobraževalci odraslih opravljamo različne vloge in naloge: vodimo in organiziramo...

28. 2. 2019

Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO 2013–2020) v letih 2014, 2015 in 2016

V dokumentu je predstavljena podrobnejša analiza izvajanja programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v obdobju 2014–2016, zapisanih v nacionalnem programu. Osnovni...

22. 2. 2019

Svetovanje odraslim v izobraževanju : projekt GOAL : nacionalno evalvacijsko poročilo za Slovenijo

Poročilo predstavlja nacionalne ugotovitve za Slovenijo, ki so rezultat dveh faz evalvacije – prve, ki je potekala v letu 2016, in...

19. 12. 2018

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2017

Letno poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja na ACS pripravljamo že deveto leto. Izobraževalna dejavnost, ki...

26. 11. 2018

Primernost postopkov in učinki ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

V obdobju med letoma 2012 in 2016 se je v ekspertne zunanje evalvacije na področju izobraževanja odraslih vključilo 13 izobraževalnih...

9. 5. 2018

Umeščenost svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih

Samoevalvacijska študija o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih povzema izide anketiranja, ki je bilo v letu...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content