Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 1. 2020

Skupno poročilo o evalvacijskih obiskih v letu 2019 pri nosilcih vseh 15 konzorcijev JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

V marcu 2019 so sodelavke ACS pričele z izvajanjem evalvcijskih obiskov pri nosilcih 15 konzorcijev. Namen teh obiskov je bil po dobrih dveh letih in pol izvajanja dejavnosti svetovanja za zaposlene preveriti, kako uspešno in učinkovito potekajo aktivnosti po javnem razpisu, kaj je potrebno nadgraditi in kako lahko ACS pri tem strokovno pomaga in podpre izvajalce pri nadaljnjem izvajanju. Evalvacijski pogovori so potekali enotno po vnaprej pripravljenem vprašalniku. Po vsakem obisku je bilo pripravljeno poročilo.

Na osnovi analize vseh 15 poročil so v poročilu prikazane ključne ugotovitve po posameznih tematskih sklopih. V njih je predstavljeno, kaj poteka dobro in kje so pomanjkljivosti. Dodani so predlogi za nadgradnjo pri nadaljnjem delu izvajalcev in sodelavcev ACS.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content