Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Evalvacije Archives

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2018: poročilo o uresničevanju

V skladu s 44. členom Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji določi z...

9. 3. 2021

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2019

V letu 2020 se analize spremljanja, izvajanja in zadovoljstva udeležencev z izpeljanimi usposabljanji in spopolnjevanji prvič lotevamo na ravni vseh...

22. 10. 2020

Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije

Pandemija COVID-19 je zarezala v vse pore družbenega in osebnega življenja, močno tudi na področje izobraževanja. Po prvih odzivih, ko...

10. 8. 2020

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2019

V poročilu predstavljamo analizo dejavnosti središč ISIO, ki se izvaja s spremljanjem svetovalne dejavnosti kot enem od štirih načinov presojanja...

17. 4. 2020

Vsebinsko poročilo o delu na področju andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2014

V tokratnem poročilu, poleg analize zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem in spopolnjevanjem na ACS, predstavljamo tudi rezultate nekaterih drugih nalog, ki...

2. 4. 2020

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2018

Ena od temeljnih nalog ACS je skrb za razvoj stalnega strokovnega spopolnjevanja andragoških delavcev. V naše programe, ki jih vsako leto...

2. 8. 2019

Analiza uresničevanja Letnih programov izobraževanja odraslih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v obdobju 2011–2013

Pričujoči dokument se, zaradi manjkajočega poročila MDDSZ za leto 2012, omejuje le na programe, ki jih je financiral MIZŠ. Namen...

2. 8. 2019

Evalvacija programov Institucionalnega usposabljanja ter programov Priprave na potrjevanje NPK in TPK v okviru prvega ukrepa Aktivne politike zaposlovanja »Usposabljanje in izobraževanje«

Namen in cilj evalvacije sta ugotoviti, ali ukrepi Aktivne politike zaposlovanja (APZ) za izbrano leto prispevajo k večji zaposljivosti, zaposlenosti,...

31. 7. 2019

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2015

Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content