Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2019: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2019 (LPIO 2019) je sprejela Vlada Republike Slovenije 1. avgusta 2018. Sledi ciljem, ki jih je določila Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20): dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje in izboljšati splošno izobraženost. Podlaga za LPIO 2019 sta bila ReNPIO13–20 in Proračun Republike Slovenije za leto 2019.

Poročilo o uresničevanju LPIO 2019 so v skladu z 45. členom ZIO-1 pripravili: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje. Andragoški Center Slovenije je na osnovi poročil izvajalcev o izvedenih programih in dejavnostih v podporo izobraževanju odraslih in finančnih poročil pristojnih ministrstev ter v sodelovanju z MIZŠ pripravil skupno poročilo o izvajanju LPIO 2019.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content