Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 8. 2019

Evalvacija programov Institucionalnega usposabljanja ter programov Priprave na potrjevanje NPK in TPK v okviru prvega ukrepa Aktivne politike zaposlovanja »Usposabljanje in izobraževanje«

Namen in cilj evalvacije sta ugotoviti, ali ukrepi Aktivne politike zaposlovanja (APZ) za izbrano leto prispevajo k večji zaposljivosti, zaposlenosti, zmanjšanju brezposelnosti posameznikov ter večji konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Neposreden in zanesljiv odgovor je možen le v omejeni meri, saj gre za kompleksno razmerje več deležnikov (udeleženci, izvajalci usposabljanj, delodajalci (na trgu dela) in ZRSZ), ki so vsi v nenehnih spremembah.

Začetni del evalvacije se nanaša na programe, ki iskalcem zaposlitve omogočajo pridobitev NPK, v drugem delu pa predstavljamo programe Institucionalnega usposabljanja. Poglavje o metodologiji zgoščeno predstavlja namen in omejitve analize, vire in tipe podatkov in metode njihove analize. Osrednji del evalvacije obsega prikaz rezultatov za obe področji po tipih deležnikov, da bi v sklepnem delu interpretacija rezultatov omogočila opredelitev priporočil in predlogov za nadaljnje delo.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content