Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 4. 2020

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2018

Ena od temeljnih nalog ACS je skrb za razvoj stalnega strokovnega spopolnjevanja andragoških delavcev. V naše programe, ki jih vsako leto dopolnjujemo z novimi, modularno zasnovanimi,  se redno vključujejo strokovni sodelavci iz ljudskih univerz, gimnazij, srednjih šol ter šolskih centrov in zasebnih izobraževalnih organizacij, ki izvajajo javno-veljavne izobraževalne programe, povečuje pa se število udeležencev iz podjetij (gospodarske in storitvene organizacije) in samozaposlenih.

Poročilo, v katerem analiziramo izvajanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2018, je razdeljeno v tri sklope. Prvi sklop vključuje naloge, ki so bile izvedene v okviru izobraževalne dejavnosti ACS: poročilo o svetovanju in opravljenih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja, predstavljamo nov spletni portal Moj ACS spopolnjevanje, strokovno in IKT podporo, prikaz organizacij in podjetij, s katerimi smo sodelovali v letu 2018, izpeljana petkova srečanja in izvedene programi v okviru izobraževalne dejavnosti ACS. V osrednjem delu poročila predstavljamo dve analizi. Prva se nanaša na izvedene programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki smo jih izpeljali v okviru naloge »Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja«, druga pa predstavlja programe, ki smo jih izpeljali v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«. V zadnjem sklopu predstavljamo temeljne ugotovitve poročila in podajamo nekaj predlogov za izboljšave.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content