Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2018: poročilo o uresničevanju

V skladu s 44. členom Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (Vlada). Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2018 (LPIO 2018) je bil sprejet 27. julija 2017. Sledi ciljem, ki jih je določila Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20): dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje in izboljšati splošno izobraženost. Podlaga za LPIO 2018 sta bila ReNPIO13–20) in Proračun Republike Slovenije za leto 2018.

Poročilo o realizaciji LPIO 2018 so v skladu z 45. členom ZIO-1 pripravili: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje. Andragoški center Slovenije je na osnovi poročil izvajalcev o izvedenih programih in dejavnostih v podporo izobraževanju odraslih in finančnih poročil pristojnih ministrstev ter v sodelovanju z MIZŠ pripravil skupno poročilo o izvajanju LPIO 2018.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content