Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

18. 9. 2023

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022

Naslovnica Analize izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022.

Poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022 so razdelili v pet glavnih poglavij. Na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov o udeležencih in o zadovoljstvu z izpeljanimi programi. V nadaljevanju analiziramo podatke o vključenih udeležencih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. V osrednjem, tretjem poglavju, glede na različne vire financiranja (javni, projekti ESS, mednarodni in tržni viri) podrobneje predstavimo izpeljane programe usposabljanja in spopolnjevanja in analizo evalvacijskih vprašalnikov. V okviru strokovne in IKT podpore izobraževalni dejavnosti ACS izpostavimo naloge, ki smo jih realizirali v okviru letnega delovnega načrta. V sklepnem poglavju povzemamo temeljne ugotovitve poročila. Opravljen je bil tudi razmislek o  možnostih za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content