Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

19. 3. 2020

E-izobraževanje za digitalno družbo

Na voljo je novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo so napisali isti avtorji kot priročnik...

2. 8. 2019

Raziskava spretnosti odraslih: vodnik za bralca

Raziskava spretnosti odraslih, ki je izdelek OECD-jevega Programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), je bila oblikovana tako, da zagotovi...

2. 8. 2019

Andragoški center Slovenije (ACS) v letu 2015

Dosežke ACS v letu 2015 smo zbrali v promocijski brošuri, v kateri na 23 straneh predstavljamo posamezna središča ter njihove...

30. 7. 2019

Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko

Ta knjižica je namenjena vsem, ki bi želeli hitro spoznati najpomembnejše podatke o mednarodni Raziskavi spretnosti odraslih, ki je v...

30. 7. 2019

Rezultati in učinki izobraževanja odraslih

Priporočila nam kot celota dajo vpogled v enega izmed možnih sistematičnih načinov spremljanja in vrednotenja rezultatov ter učinkov izobraževanja, izobraževalnih...

30. 7. 2019

Svetovanje na delovnem mestu

V strokovnem gradivu smo opredelili izhodišča in usmeritve za uvajanje pristopa Svetovanje na delovnem mestu. V prvem delu so na...

24. 7. 2019

O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Andragoški center Slovenije je omrežje svetovalcev za kakovost vzpostavil z namenom, da bi omogočili strokovno povezovanje in izmenjavo praks in izkušenj...

23. 7. 2019

Opisniki temeljnih zmožnosti: priročna knjižica z navodili

Knjižica predstavlja podrobne informacije o projektu Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014 in o pomenu opisnikov temeljnih...

18. 7. 2019

Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih

ACS že več kot 10 let razvija pristope za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. V zadnjih letih smo razvili...

18. 7. 2019

Pristop k samoevalvaciji Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI

V knjižici so predstavljena izhodišča, na katerih temelji slovenski pristop k samoevalvaciji POKI, sam postopek, skozi katerega gre organizacija, ki...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content