Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

8. 3. 2022

Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij

Naslovnica publikacije Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij.

Raziskava Spretnosti odraslih – PIAAC (2016) v Sloveniji je razkrila dejansko stanje spretnosti v populaciji oseb, starih od 16 do...

2. 2. 2022

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi – povzetki

Naslovnica publikacije Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi – povzetki.

V ločenih povzetkih opozarjamo na ključne izsledke študije o delovno aktivnih prebivalcih z nižjimi dosežki v »spretnostih za obdelavo in...

1. 2. 2022

Preglednica svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih

Slika Preglednice svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih.

Preglednica svetovalnih pripomočkov je nastala kot dopolnitev priročnika Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju...

20. 12. 2021

Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022

Knjižica povzema najpomembnejše ugotovitve projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (krajše Svetovanje za zaposlene...

17. 4. 2020

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih na Andragoškem centru Slovenije

V informativno-promocijski brošuri je na kratko predstavljeno: usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih na ACS (namen dejavnosti, vrste usposabljanja in spopolnjevanja,...

19. 3. 2020

E-izobraževanje za digitalno družbo

Na voljo je novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo so napisali isti avtorji kot priročnik...

2. 8. 2019

Raziskava spretnosti odraslih: vodnik za bralca

Raziskava spretnosti odraslih, ki je izdelek OECD-jevega Programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), je bila oblikovana tako, da zagotovi...

2. 8. 2019

Andragoški center Slovenije (ACS) v letu 2015

Dosežke ACS v letu 2015 smo zbrali v promocijski brošuri, v kateri na 23 straneh predstavljamo posamezna središča ter njihove...

30. 7. 2019

Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko

Ta knjižica je namenjena vsem, ki bi želeli hitro spoznati najpomembnejše podatke o mednarodni Raziskavi spretnosti odraslih, ki je v...

30. 7. 2019

Rezultati in učinki izobraževanja odraslih

Priporočila nam kot celota dajo vpogled v enega izmed možnih sistematičnih načinov spremljanja in vrednotenja rezultatov ter učinkov izobraževanja, izobraževalnih...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content