Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

1. 2. 2022

Preglednica svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih

Slika Preglednice svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih.

Preglednica svetovalnih pripomočkov je nastala kot dopolnitev priročnika Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene (2021). Na preglednici so sistematično urejeni vsi svetovalni pripomočki, ki so bili uvrščeni v tri tematske zbirke, pripravljene v projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022:

  • Svetovalni pripomočki za načrtovanje in razvoj kariere (2019),
  • Svetovalni pripomočki za učenje učenja (2020) in
  • Svetovalni pripomočki in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti (2021).

Na njej so zajeti tudi svetovalni pripomočki, ki so namenjeni celostni in poglobljeni izpeljavi svetovalnega procesa s posameznikom in so predstavljeni v priročniku.

Svetovalni pripomočki so na preglednici razporejeni po modelu petih korakov za izpeljavo svetovalnega procesa. Model smo razvili na podlagi izkušenj iz različnih projektov, ki so bili namenjeni svetovanju za zaposlene, ter analize potreb. Poleg pripomočkov, ki so namenjeni neposredni uporabi v svetovalnem procesu, so zato na preglednici zajeti tudi tisti, ki vsebujejo strnjene informacije, metode, pristope in vodila za kakovostno svetovalno delo v izobraževanju odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content