Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

21. 12. 2018

Programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Publikacija predstavlja ponudbo programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih izvajamo na Andragoškem centru Slovenije. Pri razvoju programov poskušamo upoštevati...

26. 4. 2018

Svetovanje odraslim v izobraževanju, Erasmus+ KA3 projekt GOAL : predstavitev in povzetek rezultatov

V brošuri predstavljamo triletno delo razvojnega projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation in Adult Learning – GOAL), ki...

26. 4. 2018

Perspektive socialnih in državljanskih kompetenc v vzgoji in izobraževanju

Avtorji posameznih poglavij obravnavajo državljanske kompetence v luči svojega področja delovanja: državljanska vzgoja v osnovni šoli, pridobivanje državljanskih kompetenc v...

22. 12. 2017

Predlog modela usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠO

Odrasli v Sloveniji, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja, imajo pravico, da pridobijo osnovnošolsko izobrazbo...

22. 12. 2017

Povzetek Koncepta nadaljnjega razvoja, širjenja in povezovanja svetovalnih dejavnosti

V letu 2004 je bila v skladu s slovenskim Enotnim programskim dokumentom 2004-20061 v okviru ukrepa 3. Vseživljenjsko učenje sprejeta...

20. 12. 2017

Znamenja trajnosti

20. 12. 2017

Berilo o trajnosti

Publikacija je v prvi vrsti namenjena udeležencem izobraževalnega programa Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj, ki smo ga na ACS s...

27. 10. 2017

Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih : notranje in zunanje presojanje kakovosti

V letih 2007 in 2008 smo na Andragoškem centru opravili obsežno empirično študijo v omrežju izvajalcev formalnega srednjega poklicnega in...

27. 10. 2017

Kakovost kot (z)možnost

Prav zanimivo je, da avtorju, ki se je z nekim delom poglobljeno ukvarjal kar desetletje, v trenutku, ko bi moral...

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim