Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

30. 7. 2019

Svetovanje na delovnem mestu

V strokovnem gradivu smo opredelili izhodišča in usmeritve za uvajanje pristopa Svetovanje na delovnem mestu. V prvem delu so na...

24. 7. 2019

O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Andragoški center Slovenije je omrežje svetovalcev za kakovost vzpostavil z namenom, da bi omogočili strokovno povezovanje in izmenjavo praks in izkušenj...

23. 7. 2019

Opisniki temeljnih zmožnosti: priročna knjižica z navodili

Knjižica predstavlja podrobne informacije o projektu Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014 in o pomenu opisnikov temeljnih...

18. 7. 2019

Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih

ACS že več kot 10 let razvija pristope za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. V zadnjih letih smo razvili...

18. 7. 2019

Pristop k samoevalvaciji Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI

V knjižici so predstavljena izhodišča, na katerih temelji slovenski pristop k samoevalvaciji POKI, sam postopek, skozi katerega gre organizacija, ki...

9. 5. 2019

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju: Moč in radost učenja

EAEA in njeni člani v publikaciji opozarjamo na izzive v izobraževanju odraslih, ki se kažejo na osmih ključnih področjih: Dejavno...

9. 5. 2019

Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning

Izobraževanje odraslih pomaga spreminjati življenje in s tem prispeva k skupnemu dobremu. Posodobljeni Manifest izpostavlja devet izzivov, pri katerih ima...

5. 3. 2019

Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers in Europe

Dokument Razvoj temeljnih spretnosti za delo – Izzivi za učitelje v Evropi (Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers...

23. 2. 2019

SkillHubs: Transnational prison up-skilling and training model : research report with projected guidelines

Cilj raziskovalnega poročila v projektu Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational prison up-skilling and training model – SkillHUBS) je bilo...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content