Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

26. 4. 2018

Svetovanje odraslim v izobraževanju, Erasmus+ KA3 projekt GOAL : predstavitev in povzetek rezultatov

V brošuri predstavljamo triletno delo razvojnega projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation in Adult Learning – GOAL), ki...

26. 4. 2018

Perspektive socialnih in državljanskih kompetenc v vzgoji in izobraževanju

Avtorji posameznih poglavij obravnavajo državljanske kompetence v luči svojega področja delovanja: državljanska vzgoja v osnovni šoli, pridobivanje državljanskih kompetenc v...

22. 12. 2017

Predlog modela usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠO

Odrasli v Sloveniji, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja, imajo pravico, da pridobijo osnovnošolsko izobrazbo...

22. 12. 2017

Povzetek Koncepta nadaljnjega razvoja, širjenja in povezovanja svetovalnih dejavnosti

V letu 2004 je bila v skladu s slovenskim Enotnim programskim dokumentom 2004-20061 v okviru ukrepa 3. Vseživljenjsko učenje sprejeta...

20. 12. 2017

Znamenja trajnosti

20. 12. 2017

Berilo o trajnosti

Publikacija je v prvi vrsti namenjena udeležencem izobraževalnega programa Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj, ki smo ga na ACS s...

27. 10. 2017

Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih : notranje in zunanje presojanje kakovosti

V letih 2007 in 2008 smo na Andragoškem centru opravili obsežno empirično študijo v omrežju izvajalcev formalnega srednjega poklicnega in...

27. 10. 2017

Kakovost kot (z)možnost

Prav zanimivo je, da avtorju, ki se je z nekim delom poglobljeno ukvarjal kar desetletje, v trenutku, ko bi moral...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content