Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Predlog modela usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠO

Odrasli v Sloveniji, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja, imajo pravico, da pridobijo osnovnošolsko izobrazbo v programu Osnovne šole za odrasle (OŠO). S tem je omogočena dostopnost do osnovnošolske izobrazbe vsem in vsakemu, ne glede na osebnostne značilnosti in zmožnosti, morebitne posebne potrebe ter ne glede na socialno-ekonomski status ali motivacijo za izobraževanje. Dostopnost do osnovnošolskega in drugega temeljnega izobraževanja odraslih je tesno povezana z vprašanji ‘družbene neenakosti in povečanja pravičnost pri dostopu do izobraževanja in možnosti doseganja enakih rezultatov’. Gre torej za vprašanja družbene pravičnosti, saj so, udeleženke/udeleženci OŠO zlasti odrasli, ki so pripadniki različnih ranljivih skupin in so tako ali drugače marginalizirani; gre za odrasle z zelo različnimi značilnostmi, pričakovanji in zmožnostmi, ki jih je potrebno resno in odgovorno upoštevati, kar zahteva od učiteljev – poleg strokovnega znanja z njihovega področja – tudi posebna znanja in usposobljenost za delo z ranljivimi skupinami (Jelenc Kraševec, 2015).

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content