Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

15. 1. 2019

Spretnosti odraslih

Znanstvena monografija s štirinajstimi raznorodnimi članki prinaša nov in poglobljen razmislek o rezultatih raziskave, ki so jih člani raziskovale skupine PIAAC predstavili v tematskih študijah. K sodelovanju pri pripravi publikacije smo povabili tudi nekatere druge avtorje, ki so o rezultatih raziskave razmišljali iz čisto novih zornih kotov.

Monografsko publikacijo sta recenzijsko ovrednotili dr. Nives Ličen in dr. Katarina Popović. Slednja je med drugim zapisala: »Pomen te monografije je v tem, da rezultatov raziskave PIAAC ne absolutizira, ampak jih na zgleden način daje v službo razvoja družbe, izobraževalnega sistema, andragoške stroke in znanosti pa tudi v službo razvoja in napredka tako skupnosti kot posameznika.«

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content