Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 11. 2022

Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje

Temeljni namen publikacije, ki nosi podnaslov Kazalniki, standardi in merila kakovosti, je osvetliti pomembne vidike kakovosti načrtovanja in izpeljave izobraževanja odraslih, ki poteka bodisi v celoti na daljavo bodisi kombinirano in/ali hibridno.

Glede na to da številni izvajalci izobraževanja odraslih uporabljajo pristop za presojanje in razvijanje kakovosti, ki smo ga razvili v izobraževanju odraslih, smo tudi novo zbirko kazalnikov kakovosti zasnovali tako, da je skladna s tem pristopom. Kazalnike, standarde in merila kakovosti smo pripravljali z mislijo na izobraževanje odraslih, vendar so predlagane rešitve v marsičem generične in uporabne za vsa področja vzgoje in izobraževanja.

Publikacija vabi k strateškemu premisleku, ali sploh in če, za kakšne namene in kako v izobraževalno organizacijo vpeljati izobraževanje na daljavo, kombinirano in/ali hibridno izobraževanje. Prav tako publikacija vabi k strateškemu razmisleku, ali okoliščine in pogoji, v katerih deluje izobraževalna organizacija, sploh omogočajo vpeljavo teh oblik izobraževanja. Naj vam bo publikacija v pomoč pri razmisleku o tem, na kaj vse moramo biti pozorni, ko se odločimo, da bodo te oblike izobraževanja postale del izobraževalne ponudbe izobraževalne organizacije.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content